Vad är det som är så bra med homeopati?

Varför homeopati Behandlingen anpassas individuellt för dig och utgår ifrån alla dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala. Homeopatin behandlar sjukdomen från roten med hjälp av ett optimalt valt homeopatiskt läkemedel som stimulerar organismen till läkning. Homeopatin … [Read more...]

Samuel Hahnemann, homeopatins fader

Homeopatin som behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann 1755 – 1843 början på 1800 talet och fördjupades av James Tyler Kent slutet på 1800 talet. Men redan under antiken nämndes likhetsprincipen som en behandlingsmetod av Hippocrates, läkekonstens fader. Hahnemann som … [Read more...]