Samuel Hahnemann, homeopatins fader

Hahnemann

Samuel Hahnemann, homeopatins upptecknare

Homeopatin som behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann 1755 – 1843 början på 1800 talet och fördjupades av James Tyler Kent slutet på 1800 talet. Men redan under antiken nämndes likhetsprincipen som en behandlingsmetod av Hippocrates, läkekonstens fader.

Hahnemann som var utbildad läkare och kemist slutade tidigt arbeta som läkare, han blev missbelåten över den tidens behandlingsmetoder, som bestod av åderlåtning, laxermedel och mediciner innehållandes bland annat kvicksilver och opium. Som försvagade patienten och gav allvarliga biverkningar.

Istället började han översätta vetenskapliga böcker. Det var vid en översättning han stötte på, vad han tyckte var ett felaktigt påstående, att kinabarkens botande förmåga på malaria berodde av ämnets bitterhet. Som den vetenskapsman han var undersöka saken och började med att testa kinabarken på sig själv.

Hahnemann upptäckte att genom att äta kinabark fick han samma symptom som man får när man har malaria. Han slutade ta kinin och besvären upphörde. Han gjorde om försöket och malariasymptomen kom tillbak. Han undersökte också andra ämnen och fann att även de gav olika sorters s.k. prövningssymptom.

Hahnemann och läkarstudenter började sedan prova ut en mängd olika homeopatiska läkemedel, på sig själva, som man sedan testade på sjuka och fann att de tillfrisknade i en anmärkningsvärd utsträckning.

Hahnemann provade nu många andra ämnen på sig själv, sin famil och frivilliga läkarstudenter. Ämnen han provade kom från växt djur och mineralriket. Symptomen som de olika medlen gav försökspersonerna antecknade han ned noga och metodiskt som sedan blev grunden till homeopatins läkemedelslära Materiamedica.

Han provade sedan att ge medicinen till patienter som hade samma sjukdomssymptom som läkemedlet hade visa sig ha vid prövningarna och patienterna blev friskare. Det var så han upptäckte likhetsprincipen, Lika skall med lika botas. Efter Hahnemann har andra skickliga homeopater tagit vid och i dag finns det tusentals utprovade medel.

Homeopatiska läkemedel är registrerade på läkemedelsverket och tillverkas enligt strikta riktlinjer med skakning och spädning som benämns ”att potentiera”

Homeopati kan användas både vid kroniska och akuta tillstånd och fungerar på människans tre plan fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera kroppens immunförsvar till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom.